Profil Radnego

Radni Image
Statkiewicz Kazimierz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/43
Udział w głosowaniach: 358/446

Ostatnie posiedzenia