Profil Radnego

Radni Image
Statkiewicz Kazimierz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 31/35
Udział w głosowaniach: 303/361

Ostatnie posiedzenia