Profil Radnego

Radni Image
Statkiewicz Kazimierz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 32/38
Udział w głosowaniach: 316/404

Ostatnie posiedzenia