Profil Radnego

Radni Image
Wróblewski Dariusz Jerzy
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/43
Udział w głosowaniach: 299/362

Ostatnie posiedzenia