Profil Radnego

Radni Image
Wróblewski Dariusz Jerzy
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 42/47
Udział w głosowaniach: 335/399

Ostatnie posiedzenia