Szczegóły posiedzenia

21.12.2018
10:00 - 14:00   III Sesja Rady Gminy Dąbie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka NIE
3 Dudek Piotr TAK
4 Gołębiowski Remigiusz TAK
5 Jończyk Wiesław TAK
6 Kostura Andrzej TAK
7 Kuba–Wysokińska Izabela TAK
8 Małysa Mariusz TAK
9 Miechowicz Aleksandra TAK
10 Piec Bartosz TAK
11 Rewers–Polewka Helena TAK
12 Suder Damian TAK
13 Szymczak Maria TAK
14 Węgrzyn Zbigniew TAK
15 Wilencewicz Lidia TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.0 test 0
 • Opis: test 0
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.1. test 1
 • Opis: test 1
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.2 test 2
 • Opis: test 2
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Opis: Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Wnioski do porządku obrad.
 • Opis: Wnioski do porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 • Opis: Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3b. Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 • Opis: Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3c. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 • Opis: Głosowanie nad porządkiem obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024:
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.1 przedstawienie projektu uchwały
 • Opis: przedstawienie projektu uchwały
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
 • Opis: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.3 głosowanie nad uchwałą
 • Opis: głosowanie nad uchwałą
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2019 rok:
 • Opis: Projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2019 rok:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.1 przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem przez Wójta Gminy,
 • Opis: przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem przez Wójta Gminy,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.2 odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,
 • Opis: odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.3 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Opis: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.4 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • Opis: dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10.5 głosowanie nad uchwałą budżetową.
 • Opis: głosowanie nad uchwałą budżetową.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Interpelacje i zapytania.
 • Opis: Interpelacje i zapytania.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Wolne wnioski i informacje.
 • Opis: Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Opis: Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Opis: Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.
 • Opis: Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat