Szczegóły posiedzenia

01.02.2019
12:00 - 16:00   V Sesja Rady Gminy Dąbie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka TAK
3 Dudek Piotr TAK
4 Gołębiowski Remigiusz TAK
5 Jończyk Wiesław TAK
6 Kostura Andrzej TAK
7 Kuba–Wysokińska Izabela TAK
8 Małysa Mariusz TAK
9 Miechowicz Aleksandra TAK
10 Piec Bartosz TAK
11 Rewers–Polewka Helena TAK
12 Suder Damian TAK
13 Szymczak Maria TAK
14 Węgrzyn Zbigniew TAK
15 Wilencewicz Lidia TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.1 test
 • Opis: test
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Opis: Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Dąbie.
 • Opis: Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnego.
 • Opis: Ślubowanie radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Wnioski do porządku obrad.
 • Opis: Wnioski do porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dąbie za rok 2018.
 • Opis: Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dąbie za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Sprawozdanie koordynatora sportu za rok 2018
 • Opis: Sprawozdanie koordynatora sportu za rok 2018
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
 • Opis: Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za rok 2018.
 • Opis: Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2019 rok.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dąbie do zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dąbie do zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy oraz określenia przedmiotu ich działania
 • Opis: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy oraz określenia przedmiotu ich działania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 • Opis: Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Wolne wnioski i informacje.
 • Opis: Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Odpowiedzi.
 • Opis: Odpowiedzi.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Opis: Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.
 • Opis: Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat