Szczegóły posiedzenia

13.06.2019
08:45 - 15:15   VIII Sesja Rady Gminy Dąbie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 16
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka TAK
3 Brenskott Przemysław NIE
4 Dudek Piotr TAK
5 Gołębiowski Remigiusz TAK
6 Jończyk Wiesław TAK
7 Kostura Andrzej TAK
8 Kuba–Wysokińska Izabela TAK
9 Małysa Mariusz TAK
10 Miechowicz Aleksandra TAK
11 Piec Bartosz TAK
12 Rewers–Polewka Helena TAK
13 Suder Damian TAK
14 Szymczak Maria TAK
15 Węgrzyn Zbigniew TAK
  Show More
16 Wilencewicz Lidia TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.1 test
 • Opis: test
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji
 • Opis: Otwarcie sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Wnioski do porządku obrad.
 • Opis: Wnioski do porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 • Opis: 3a. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dąbie za 2018 r.
 • Opis: Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dąbie za 2018 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.1 Prezentacja raportu o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Opis: Prezentacja raportu o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.2 Debata nad raportem o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Opis: Debata nad raportem o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok:`
 • Opis: Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok:`
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy.
 • Opis: Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.2 Dyskusja.
 • Opis: Dyskusja.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.3 Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 • Opis: Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.4 Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Opis: Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.5 Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Opis: Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Opis: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Opis: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Wolne wnioski i informacje.
 • Opis: Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Odpowiedzi.
 • Opis: Odpowiedzi.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Opis: Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.
 • Opis: Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat