Szczegóły posiedzenia

13.06.2019
08:45 - 15:15   VIII Sesja Rady Gminy Dąbie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka TAK
3 Dudek Piotr TAK
4 Gołębiowski Remigiusz TAK
5 Jończyk Wiesław TAK
6 Kostura Andrzej TAK
7 Kuba–Wysokińska Izabela TAK
8 Małysa Mariusz TAK
9 Miechowicz Aleksandra TAK
10 Piec Bartosz TAK
11 Rewers–Polewka Helena TAK
12 Suder Damian TAK
13 Szymczak Maria TAK
14 Węgrzyn Zbigniew TAK
15 Wilencewicz Lidia TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.1 test
 • Opis: test
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji
 • Opis: Otwarcie sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Wnioski do porządku obrad.
 • Opis: Wnioski do porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 • Opis: 3a. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dąbie za 2018 r.
 • Opis: Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Dąbie za 2018 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.1 Prezentacja raportu o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Opis: Prezentacja raportu o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.2 Debata nad raportem o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Opis: Debata nad raportem o stanie Gminy Dąbie za rok 2018.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.3 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok:`
 • Opis: Procedura udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok:`
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy.
 • Opis: Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.2 Dyskusja.
 • Opis: Dyskusja.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.3 Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 • Opis: Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.4 Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Opis: Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.5 Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Opis: Zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Opis: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5.7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Opis: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2018 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Wolne wnioski i informacje.
 • Opis: Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Odpowiedzi.
 • Opis: Odpowiedzi.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Opis: Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.
 • Opis: Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat