Szczegóły posiedzenia

18.12.2019
10:00 - 14:00   XII Sesja Rady Gminy Dąbie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka TAK
3 Dudek Piotr TAK
4 Gołębiowski Remigiusz TAK
5 Jończyk Wiesław TAK
6 Kostura Andrzej TAK
7 Kuba–Wysokińska Izabela TAK
8 Małysa Mariusz NIE
9 Miechowicz Aleksandra NIE
10 Piec Bartosz TAK
11 Rewers–Polewka Helena TAK
12 Suder Damian NIE
13 Szymczak Maria TAK
14 Węgrzyn Zbigniew TAK
15 Wilencewicz Lidia TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.test
 • Opis: 0. test
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Opis: Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Wnioski do porządku obrad.
 • Opis: Wnioski do porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 i 13
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3a. Głosowanie
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2125.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2125.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2020 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2020 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2019/2020.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2019/2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 • Opis: Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dabie instrumentem płatniczym
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dabie instrumentem płatniczym
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skarg Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrz. wraz z odpowiedziami na skargi
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skarg Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrz. wraz z odpowiedziami na skargi
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024:
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14.1. przedstawienie projektu uchwały
 • Opis: przedstawienie projektu uchwały
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
 • Opis: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14.3. głosowanie nad uchwałą
 • Opis: głosowanie nad uchwałą
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2020 rok:
 • Opis: Projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2020 rok:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem
 • Opis: przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15.2. odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy
 • Opis: odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
 • Opis: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
 • Opis: dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15.5. głosowanie nad uchwałą budżetową
 • Opis: głosowanie nad uchwałą budżetową
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Wolne wnioski i informacje.
 • Opis: Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Odpowiedzi
 • Opis: Odpowiedzi
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Opis: Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.
 • Opis: Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat