Szczegóły posiedzenia

22.11.2018
09:00 - 14:00   I Sesja Rady Gminy Dąbie kadencji 2018 - 2023
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 1
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka NIE
3 Dudek Piotr TAK
4 Gołębiowski Remigiusz TAK
5 Jończyk Wiesław TAK
6 Kostura Andrzej TAK
7 Kuba–Wysokińska Izabela TAK
8 Małysa Mariusz TAK
9 Miechowicz Aleksandra TAK
10 Piec Bartosz TAK
11 Rewers–Polewka Helena TAK
12 Suder Damian TAK
13 Szymczak Maria TAK
14 Węgrzyn Zbigniew TAK
15 Wilencewicz Lidia TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.1 Głosowanie testowe
 • Opis: Głosowanie testowe
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 0.2 Glosowanie testowe
 • Opis: Glosowanie testowe
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie Sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnych
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Uchwalenie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5.1 Zatwierdzenie komisji skrutacyjnej
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5.2 Wybór przewodniczącego rady gminy - głosowanie na kartach
 • Opis: Wybór przewodniczącego rady gminy - głosowanie na kartach
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.3 Głosowanie nad uchwałą
 • Opis: Głosowanie nad uchwałą
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6.1 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Głosowanie na kartach
 • Opis: Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - Głosowanie na kartach
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.2 Głosowanie nad uchwałą
 • Opis: Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy - głosowanie na kartach
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Ślubowanie wybranego Wójta
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawy rózne
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8.1 Głosowanie nad uchwałą
 • Opis: Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8.2 Głosowanie nad uchwałą
 • Opis: Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy
 • Typ punktu: Komunikat