Szczegóły posiedzenia

31.10.2019
13:00 - 17:00   XI Sesja Rady Gminy Dąbie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka TAK
3 Dudek Piotr TAK
4 Gołębiowski Remigiusz TAK
5 Jończyk Wiesław TAK
6 Kostura Andrzej TAK
7 Kuba–Wysokińska Izabela NIE
8 Małysa Mariusz TAK
9 Miechowicz Aleksandra TAK
10 Piec Bartosz TAK
11 Rewers–Polewka Helena TAK
12 Suder Damian NIE
13 Szymczak Maria TAK
14 Węgrzyn Zbigniew TAK
15 Wilencewicz Lidia TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.1 głosowanie testowe
 • Opis: test
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji
 • Opis: Otwarcie sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Wnioski do porządku obrad
 • Opis: Wnioski do porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3a. Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad
 • Opis: Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 3b. Głosowanie nad porządkiem obrad
 • Opis: Głosowanie nad porządkiem obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • Opis: Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbie za rok szkolny 2018/2019.
 • Opis: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dąbie za rok szkolny 2018/2019.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2019 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w miejscowości Trzebule stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 289.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w miejscowości Trzebule stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 289.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Henryka Sienkiewicza w Dąbiu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pławiu.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pławiu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: wniosek o zmniejszenie kwoty z 300 zł do 150 zł za wykopanie i zakopanie grobu dziecięcego do 6 lat oraz zmniejszenie kwoty z 300 zł do 200 zł za dochowanie urny do istniejącego grobu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pławiu.
 • Opis: 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pławiu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/125/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/125/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Dąbie
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Dąbie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19. Wolne wnioski i informacje.
 • Opis: Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20. Odpowiedzi.
 • Opis: Odpowiedzi
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Opis: Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 22. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.
 • Opis: Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat