Szczegóły posiedzenia

29.11.2018
09:30 - 14:30   II Sesja Rady Gminy Dąbie
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Andrzejuk Zbigniew TAK
2 Borowska Agnieszka NIE
3 Dudek Piotr TAK
4 Gołębiowski Remigiusz TAK
5 Jończyk Wiesław TAK
6 Kostura Andrzej TAK
7 Kuba–Wysokińska Izabela TAK
8 Małysa Mariusz NIE
9 Miechowicz Aleksandra TAK
10 Piec Bartosz TAK
11 Rewers–Polewka Helena TAK
12 Suder Damian TAK
13 Szymczak Maria TAK
14 Węgrzyn Zbigniew TAK
15 Wilencewicz Lidia TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.0 TEST 1
 • Opis: TEST 1
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 2
 • Opis: TEST 2
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 3
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 4
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie sesji.
 • Opis: Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Opis: Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Wnioski do porządku obrad.
 • Opis: Wnioski do porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3a. Głosowanie nad porządkiem obrad
 • Opis: Głosowanie nad porządkiem obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 5
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 6
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 7
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.0 TEST 8
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018 r.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 5. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbie.
 • Opis: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbie.
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Opis: Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów oraz wolne wnioski.
 • Opis: Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów oraz wolne wnioski.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Opis: Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 • Opis: Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 12. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.
 • Opis: Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat