Archiwum Transmisji

17.06.2019
13:00 - 14:58   IX sesj Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: II.3.1) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania,
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3.2) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2018 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3.3) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2018 r.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto