Archiwum Transmisji

28.03.2019
14:50 - 18:01   VI sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji.
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: II.4.1) Przyjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.2) Przyjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.3) Przyjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.4) Przyjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.5) Przyjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.6) Przyjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Iłowa pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.7) Przyjęcie uchwały w sprawie aktu o utworzenie samorządowej instytucji pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadanie statutu Centrum Kultury w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.8) Przyjęcie uchwały w sprawie programu zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.9) Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.10) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4.11) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2030 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.5. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto