Archiwum Transmisji

27.06.2019
15:00 - 17:12   X sesj Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: I.4 Głosowanie za przyjęciem pierwszego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały o zmianie uchwały Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: I.4 Głosowanie za przyjęciem drugiego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.1) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej i Centrum Kultury w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.3) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.4) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 311/7/XLII/17 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.5) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 89/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.6) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 129/7/XX/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 - 2030
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.9) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto