Archiwum Transmisji

28.12.2018
12:00 - 14:09   IV sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 2.1) Uchwała w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.2) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.3) Uchwała w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.4) Uchwała w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2018
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.5) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.6) Uchwała budżetowa na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.7) Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 – 2034
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto