Archiwum Transmisji

10.12.2018
15:00 - 17:32   III sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 2. 1) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 r dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 2) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 3) wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 4) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 5) w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 6) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 7) przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na 2019 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 8) określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 9) o zmianie uchwały nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2.10.1 wniosek o zmianę wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 10) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 11) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 12) uchylenia Uchwały Nr 424/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 roku, w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 13) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 14) uchylenia Uchwały Nr 374/7/LII/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 15) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 16) zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. 17) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 – 2030
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto