Archiwum Transmisji

30.10.2019
15:00 - 17:29   XIII sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: II.3.1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3.2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3.3) Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3.4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3.5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 151/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3.6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4. Przyjęcie protokołu z XII sesji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto