Archiwum Transmisji

09.05.2019
14:55 - 16:56   VII sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: wniosek o zmianę porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: przyjęcie zmienionego porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: I. Sprawy regulaminowe
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: I.1. Otwarcie sesji i powitanie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: I.2. Stwierdzenie quorum.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: I.3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: I.4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II. Obrady
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.1.1) Burmistrza Iłowej,
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.1.2) Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2. Przyjęcie uchwał:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2. 2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2. 3) w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.4) w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 164/3/XXXVIII/02 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.5) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.6) w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: wniosek o zmianę zapisu w protokole
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.5. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Iłowej
 • Typ punktu: Komunikat