Archiwum Transmisji

27.11.2018
15:00 - 16:19   II sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 102 test głsowania
 • Opis: uchwalamy co się da
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 103 test kolejny
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: I.1. Otwarcie sesji i powitanie.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: I.2. Stwierdzenie quorum.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: I.3. Przedstawienie porządku obrad.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: I.4.Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez: Burmistrza Iłowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2. Przyjęcie uchwał:
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2.1) Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2.1a) przyjęcie zaproponowanej liczby radnych w Komisji Rewizyjnej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.1b) głosowanie za przyjęciem składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.1 bb Kandydatura na przewodniczącego - Goc Robert
 • Opis: II.2.1 bb Kandydatura na przewodniczącego - Goc Robert
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.1 bbb Kandydatura na przewodniczącego - Krawczyk Ilona
 • Opis: II.2.1 bbb Kandydatura na przewodniczącego - Krawczyk Ilona
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.1d) głosowanie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.2) Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2.2a) przyjęcie zaproponowanej liczby radnych w Komisji Budżetu
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.2b) głosowanie za przyjęciem składu osobowego Komisji Budżetu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.2c) głosowanie za wyborem Przewodniczącego Komisji Budżetu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.2d) głosowanie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.3) Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2.3a) przyjęcie zaproponowanej liczby radnych w Komisji do Sraw Publicznych
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.3b) głosowanie za przyjęciem składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.3c) głosowanie za wyborem Przewodniczącego Komisji do Spraw Publicznych
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.3d) głosowanie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.4) Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.2.4a) przyjęcie zaproponowanej liczby radnych w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.4b) głosowanie za przyjęciem składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.4c) głosowanie za wyborem Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.4d) głosowanie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.2.5) Przyjęcie uchwały w sprawie: Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania Przewodniczącego Rady Miejskiej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: II.4. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: II.5. Zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
 • Typ punktu: Komunikat