Archiwum Transmisji

05.12.2019
15:00 - 17:04   XIV sesja Rady Miejskiej w Iłowej VIII kadencji
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

  Porządek obrad

 • Tytuł: 4. 1) Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Iłowa - Sołectwo Borowe
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4.2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 224/7/XXXI/16 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Iłowej” oraz nadania jej statutu
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 68/7/XIII/15 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na rok 2020
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2020 rok
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Szkole Podstawowej w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 7) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 8) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. 12) Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2019 - 2030,
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto