Profil Radnego

Radni Image
Tomaszyk-Laube Kariona
Radna

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 1/1
Udział w głosowaniach: 15/15