Szczegóły posiedzenia

07.05.2024
10:00 - 14:00   I Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dubicka Anna TAK
2 Gdowski Andrzej TAK
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Klupś Maciej TAK
6 Kozakowska Marzanna TAK
7 Kozyra Mirosław TAK
8 Leśko Jakub TAK
9 Nisio Paweł TAK
10 Piechowiak Marek TAK
11 Sobczyk Julita TAK
12 Sudoł Łukasz TAK
13 Tomaszyk-Laube Kariona TAK
14 Tracz Lucjan TAK
15 Walczak Paulina TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Głosowanie wniosku radnego Lucjana Tracza o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 7 uchwał w sprawie powołania składów komisji rady gminy oraz przewodniczących komisji skarg i rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Uchwalenie porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marzanna Kozakowska, Maciej Klupś, Julita Sobczyk
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marzanna Kozakowska, Maciej Klupś, Julita Sobczyk
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Ślubowanie wybranego wójta.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Głosowanie w sprawie kandydatury radnego Macieja Klupś na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 9. Głosowanie w sprawie kandydatury radnej Anny Hałupka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Oświaty i spraw społecznych.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, wniosków i petycji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.
 • Typ punktu: Komunikat