Profil Radnego

Radni Image
Sudoł Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 1/1
Udział w głosowaniach: 15/15