Profil Radnego

Radni Image
Walczak Paulina
Radna

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 1/1
Udział w głosowaniach: 15/15