Profil Radnego

Radni Image
Tracz Lucjan
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/40
Udział w głosowaniach: 587/609

Ostatnie posiedzenia