Profil Radnego

Radni Image
Tracz Lucjan
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 36/36
Udział w głosowaniach: 541/560

Ostatnie posiedzenia