Profil Radnego

Radni Image
Tracz Lucjan
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/44
Udział w głosowaniach: 624/646

Ostatnie posiedzenia