Profil Radnego

Radni Image
Hałupka Anna
Radna

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/42
Udział w głosowaniach: 558/634

Ostatnie posiedzenia