Szczegóły posiedzenia

05.12.2018
09:00 - 11:00   II Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 17
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej TAK
3 Hałupka Anna TAK
4 Jagodziński Marcin NIE
5 Kamerduła Łukasz TAK
6 Koronka Kamil TAK
7 Kowalewski Łukasz TAK
8 Kozakowska Monika TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Murawa Marcin TAK
13 Piechowiak Marek TAK
14 Sergiel Łukasz TAK
15 Szajek Iwona TAK
  Show More
16 Tracz Lucjan TAK
17 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.0 Test 1
 • Opis: TEST 1
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.1 Test 2
 • Opis: TEST 2
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Opis: Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Opis: Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Oświaty i spraw społecznych.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, wniosków i petycji.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13a. Autopoprawka do uchwaly w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat