Profil Radnego

Radni Image
Dudzic Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/40
Udział w głosowaniach: 540/609

Ostatnie posiedzenia