Profil Radnego

Radni Image
Dudzic Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 32/35
Udział w głosowaniach: 484/550

Ostatnie posiedzenia