Profil Radnego

Radni Image
Koronka Kamil
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 40/40
Udział w głosowaniach: 602/609

Ostatnie posiedzenia