Profil Radnego

Radni Image
Koronka Kamil
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 35/35
Udział w głosowaniach: 546/550

Ostatnie posiedzenia