Profil Radnego

Radni Image
Szajek Iwona
Radna

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/40
Udział w głosowaniach: 551/609

Ostatnie posiedzenia