Profil Radnego

Radni Image
Szajek Iwona
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/35
Udział w głosowaniach: 505/550

Ostatnie posiedzenia