Profil Radnego

Radni Image
Sergiel Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 33/35
Udział w głosowaniach: 522/550

Ostatnie posiedzenia