Profil Radnego

Radni Image
Sergiel Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/39
Udział w głosowaniach: 556/586

Ostatnie posiedzenia