Profil Radnego

Radni Image
Sergiel Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/40
Udział w głosowaniach: 556/609

Ostatnie posiedzenia