Profil Radnego

Radni Image
Kamerduła Łukasz
Przewodniczący Rady

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 36/40
Udział w głosowaniach: 548/609

Ostatnie posiedzenia