Profil Radnego

Radni Image
Kamerduła Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/36
Udział w głosowaniach: 534/560

Ostatnie posiedzenia