Profil Radnego

Radni Image
Łukaszewicz Janina
Radna

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/40
Udział w głosowaniach: 561/609

Ostatnie posiedzenia