Profil Radnego

Radni Image
Kowalewski Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 36/40
Udział w głosowaniach: 513/609

Ostatnie posiedzenia