Profil Radnego

Radni Image
Kowalewski Łukasz
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 33/36
Udział w głosowaniach: 477/560

Ostatnie posiedzenia