Szczegóły posiedzenia

23.11.2018
09:45 - 13:00   I sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: TEST 1
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 2
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Uchwalenie porządku obrad.
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 • Opis: Glosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Ślubowanie wójta.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat