Szczegóły posiedzenia

23.11.2018
09:45 - 13:00   I sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Kozakowska Monika TAK
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina TAK
12 Miś Jarosław Piotr NIE
13 Murawa Marcin TAK
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz TAK
  Show More
16 Szajek Iwona TAK
17 Tracz Lucjan TAK
18 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: TEST 1
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Tajne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 2
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie sesji.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Uchwalenie porządku obrad.
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 • Opis: Glosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 • Opis: Głosowanie
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Ślubowanie wójta.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Sprawy różne.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat