Szczegóły posiedzenia

28.07.2021
09:00 - 15:01   XIX Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
5
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 13
 •   Nieobecnych: 2
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr TAK
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin TAK
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Leśko Jakub NIE
10 Łukaszewicz Janina NIE
11 Miś Jarosław Piotr TAK
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Ślubowanie radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 9 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica w sprawie zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 paragraf 6050 kwotę 100.000 zł na zadanie: pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na remont nawierzchni drogi 1146 F w m. Bronków.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Marcina Jagodzińskiego w sprawie zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 - Przedszkola paragraf 6050 z zadania "Budowa przedszkola i żłobka w Bobrowicach" kwotę 80.000 zł na zadanie wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Bobrowice za stadionem - 30.000 zł
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Głosowanie wniosku radnego Marcina Jagodzińskiego w sprawie zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80104 - Przedszkola paragraf 6050 z zadania "Budowa przedszkola i żłobka w Bobrowicach" kwotę 80.000 zł na zadanie wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Dachów i Barłogi przy drodze powiatowej nr 1128 F - 25.000 zł oraz w m. Chojnowo i Żarków 1140F - 25.000 zł
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 14. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 15. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat