Szczegóły posiedzenia

26.03.2019
10:00 - 14:00   V Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Leśko Jakub TAK
10 Łukaszewicz Janina TAK
11 Miś Jarosław Piotr NIE
12 Piechowiak Marek TAK
13 Sergiel Łukasz TAK
14 Szajek Iwona TAK
15 Tracz Lucjan TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1.Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2.Uroczyste zakończenie kadencji sołtysów 2015-2019.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3.Powitanie sołtysów wybranych na nową kadencję.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.Uroczyste pożegnanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: TEST
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 2
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 16a projektu uchwały w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1149 w miejscowości Chojnowo.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14a. Wniosek o oddzielne głosowanie nad każdym załącznikiem z osobna do projektu uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14 b.Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwag Pani Anny Chinalskiej stanowiących załącznik nr 3
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14 c.Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwag Pana Andrzeja Rochmińskiego stanowiących załącznik nr 4
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14 d.Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwag Mieszkanców Gminy Bobrowice stanowiących załącznik nr 5
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17.Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19.Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat