Szczegóły posiedzenia

21.06.2022
09:00 - 10:00   TEST

  Porządek obrad

  • Tytuł: głosowanie 1 test
  • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
  • Wynik: Nie przyjęto
  • Tytuł: głosowanie 2 test
  • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
  • Wynik: Nie przyjęto