Archiwum Transmisji

05.12.2018
08:45 - 11:02   II Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 15
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 0
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Grudziński Andrzej TAK
3 Hałupka Anna TAK
4 Kamerduła Łukasz TAK
5 Koronka Kamil TAK
6 Kowalewski Łukasz TAK
7 Kozakowska Monika TAK
8 Leśko Jakub TAK
9 Łukaszewicz Janina TAK
10 Murawa Marcin TAK
11 Piechowiak Marek TAK
12 Sergiel Łukasz TAK
13 Szajek Iwona TAK
14 Tracz Lucjan TAK
15 Wiktorski Krzysztof TAK

  Porządek obrad

 • Tytuł: 0.0 Test 1
 • Opis: TEST 1
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 0.1 Test 2
 • Opis: TEST 2
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Opis: Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Opis: Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Oświaty i spraw społecznych.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, wniosków i petycji.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13a. Autopoprawka do uchwaly w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bobrowice.
 • Opis: Głosowanie nad podjęciem uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 17. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat