Archiwum Transmisji

29.12.2020
09:00 - 14:18   XIV Sesja Rady Gminy Bobrowice
Wybierz materiał wideo
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
3
4
5
6
 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 12
 •   Nieobecnych: 6
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin TAK
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Kozakowska Monika NIE
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina NIE
12 Miś Jarosław Piotr NIE
13 Murawa Marcin TAK
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz TAK
  Show More
16 Szajek Iwona NIE
17 Tracz Lucjan NIE
18 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 16 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Bobrowice z horyzontem czasowym do 2025 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie gminy Bobrowice i będących w zarządzie Nadleśnictwa Krzystkowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2021 roku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowice na lata 2020-2023.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego budynku nr 23 w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2021-2026.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji dotyczących projektu uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26.1. Głosowanie wniosku radnego Marcina Jagodzińskiego w sprawie przesunięcia środków w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.2. Głosowanie wniosku 1 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - remont poręczy mostka na rzeczce młynówka na wysokości placu targowego – kwota 12.300 zł
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.3. Głosowanie wniosku 2 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Projekt i realizacja chodnika wraz z miejscem parkingowym przy cmentarzu w Bobrowicach na odcinku od numeru 124 kk 122B (parking 1500m2 x 140zł = 250 tys)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.4. Głosowanie wniosku 3 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Rewitalizacja miejscowości Bobrowice Etap I – przywrócenie nasadzeń lipowych – 10tys + częściowa robocizna ZDP zgodnie z wnioskiem do budżetu i interpelacją
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.5 Głosowanie wniosku 4 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Rewitalizacja miejscowości Bobrowice Etap II – projekt placu targowego – 20tys
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.6. Głosowanie wniosku 5 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Rozszerzenie zakresu dotyczącego projektu drogi w Miejscowości Bobrowice od Świetlicy wiejskiej do skrzyżowania z DW 287 o realizacje Etap I od numeru 73 kk 100A – powierzchnia około 1600m2 x 140 = 300tys. Pozostałe działania zgodnie z wnioskiem do budżetu i interpelacją
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.7.Głosowanie wniosku 6 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Remont drogi powiatowej miejscowości Bobrowice od skrzyżowania przy cmentarzu kk Chojnowo do granicy miejscowości- zgodnie z wnioskiem do budżetu i interpelacją – powierzchnia około 1800m2 x 150 = 270tys
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.8. Głosowanie wniosku 7 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Wykonanie utwardzenia podjazdów w m. Bobrowice dla numerów domów od 103 do 112A
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.9. Głosowanie wniosku 8 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Modernizacja pobocza drogi gminnej wzdłuż DW 2787 przy wjeździe do cmentarza w celu odprowadzenia wód opadowych do rowu. – 15tys
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.10. Głosowanie wniosku 9 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Przeprowadzenie kampanii ulotkowej nt. edukacji segregowania śmieci.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.11.Głosowanie wniosku 10 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Wsparcie finansowe dla przebudowy pobocza drogi powiatowej w m. Bobrowice od numeru – 3 do 18 – zabudowa miejsc postoju – zgodnie z interpelacjami i wnioskami do budżetu – robocizna 30tys (materiał z odzysku lub ZDP)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 26.12. Głosowanie wniosku 11 radnego Krzysztofa Wiktorskiego - Wsparcie dla wniosków na odbudowę zabytków na terenie Gminy Bobrowice – 30tys zł
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 27. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzica o zabezpieczenie środków na remont poddasza budynku Apteki w kwocie 20.000 zł z rozdziału 80104
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27. Głosowanie wniosku radnego Marka Piechowiaka o zabezpieczenie środków na projekt i budowę kanalizacji dolnego Dychowa w kwocie 800.000 zł z rozdziału 80104.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 27. Głosowanie uchwały budżetowej.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 31. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 32. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 33. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat