Archiwum Transmisji

26.03.2019
09:55 - 12:41   V Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

1
2
 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 15
 •   Nieobecnych: 3
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin NIE
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Kozakowska Monika TAK
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina TAK
12 Miś Jarosław Piotr NIE
13 Murawa Marcin TAK
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz TAK
  Show More
16 Szajek Iwona TAK
17 Tracz Lucjan TAK
18 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1.Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2.Uroczyste zakończenie kadencji sołtysów 2015-2019.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3.Powitanie sołtysów wybranych na nową kadencję.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4.Uroczyste pożegnanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: TEST
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: TEST 2
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 5.1 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 16a projektu uchwały w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 7.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8.Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 rok.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1149 w miejscowości Chojnowo.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14a. Wniosek o oddzielne głosowanie nad każdym załącznikiem z osobna do projektu uchwały.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14 b.Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwag Pani Anny Chinalskiej stanowiących załącznik nr 3
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14 c.Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwag Pana Andrzeja Rochmińskiego stanowiących załącznik nr 4
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14 d.Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwag Mieszkanców Gminy Bobrowice stanowiących załącznik nr 5
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17.Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 18.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 19.Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 20.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat