Archiwum Transmisji

01.10.2020
09:00 - 15:30   XII Sesja Rady Gminy Bobrowice
  Data publikacji: ...
  Długość nagrania: ...

Obecności:

 •   Uprawnionych: 18
 •   Obecnych: 14
 •   Nieobecnych: 4
LP. Imię I nazwisko Obecność
1 Dudzic Łukasz TAK
2 Gąszczak Jacek Piotr NIE
3 Grudziński Andrzej TAK
4 Hałupka Anna TAK
5 Jagodziński Marcin TAK
6 Kamerduła Łukasz TAK
7 Koronka Kamil TAK
8 Kowalewski Łukasz TAK
9 Kozakowska Monika NIE
10 Leśko Jakub TAK
11 Łukaszewicz Janina TAK
12 Miś Jarosław Piotr NIE
13 Murawa Marcin TAK
14 Piechowiak Marek TAK
15 Sergiel Łukasz TAK
  Show More
16 Szajek Iwona NIE
17 Tracz Lucjan TAK
18 Wiktorski Krzysztof TAK
  Show Less

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 2. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 3. Ślubowanie radnego.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 4. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad w pkt 21 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Bezwzględna ustawowa)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 7. Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.(Komisja Budżetu)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji.(Komisja Rewizyjna)
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działania p.o. dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice dla terenów w obrębach: Chojnowo i Bobrowice oraz Tarnawa Krośnieńska.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronkowie.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2020 – 2025.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Głosowanie poprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020 zgłoszonej przez radnego Łukasza Dudzic.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 19. Głosowanie poprawki nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2020 zgłoszonej przez radnego Krzysztofa Wiktorskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 20. Głosowanie wniosku radnego Łukasza Dudzic o wykreślenie paragrafu 8 ust. 1 pkt 8 projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentary komunalnych położonych na obszarze Gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Bobrowice.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowice za I półrocze 2020 r.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 25. Wolne wnioski i informacje.
 • Typ punktu: Komunikat
 • Tytuł: 26. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.
 • Typ punktu: Komunikat