Szczegóły posiedzenia

25.11.2020
18:06 - 20:00   Sesja TESTOWA w dniu 25-11-2020

  Porządek obrad

 • Tytuł: 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Przyjęto
 • Tytuł: 2. Uchwała nr 1
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 2. Uchwała nr 1[Reasumpcja #1]
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto
 • Tytuł: 3. Przyjęcie protokołu z ....
 • Typ punktu: Głosowanie Jawne (Zwykła)
 • Wynik: Nie przyjęto