Profil Radnego

Radni Image
Boś Beata
Radna

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/52
Udział w głosowaniach: 436/634

Ostatnie posiedzenia