Profil Radnego

Radni Image
Zarek Witold
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 43/47
Udział w głosowaniach: 512/556

Ostatnie posiedzenia