Profil Radnego

Radni Image
Posyniak Czesław
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/52
Udział w głosowaniach: 506/634

Ostatnie posiedzenia