Profil Radnego

Radni Image
Kieliszczyk - Grela Joanna
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 50/52
Udział w głosowaniach: 572/634

Ostatnie posiedzenia