Profil Radnego

Radni Image
Syćko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/43
Udział w głosowaniach: 412/446

Ostatnie posiedzenia