Profil Radnego

Radni Image
Syćko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 27/31
Udział w głosowaniach: 281/313

Ostatnie posiedzenia