Profil Radnego

Radni Image
Syćko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 31/35
Udział w głosowaniach: 327/361

Ostatnie posiedzenia