Profil Radnego

Radni Image
Syćko Danuta
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/38
Udział w głosowaniach: 370/404

Ostatnie posiedzenia