Profil Radnego

Radni Image
Zuterek Paweł
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 27/31
Udział w głosowaniach: 297/313

Ostatnie posiedzenia