Profil Radnego

Radni Image
Zuterek Paweł
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 33/38
Udział w głosowaniach: 364/404

Ostatnie posiedzenia