Profil Radnego

Radni Image
Zuterek Paweł
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 38/43
Udział w głosowaniach: 406/446

Ostatnie posiedzenia