Profil Radnego

Radni Image
Ostrowska Monika
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 39/43
Udział w głosowaniach: 404/446

Ostatnie posiedzenia