Profil Radnego

Radni Image
Ostrowska Monika
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 27/31
Udział w głosowaniach: 273/313

Ostatnie posiedzenia