Profil Radnego

Radni Image
Ostrowska Monika
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 46/51
Udział w głosowaniach: 547/609

Ostatnie posiedzenia