Profil Radnego

Radni Image
Ostrowska Monika
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/38
Udział w głosowaniach: 362/404

Ostatnie posiedzenia