Profil Radnego

Radni Image
Ostrowska Monika
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 31/35
Udział w głosowaniach: 319/361

Ostatnie posiedzenia