Profil Radnego

Radni Image
Radziej Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 34/43
Udział w głosowaniach: 364/446

Ostatnie posiedzenia