Profil Radnego

Radni Image
Radziej Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 25/31
Udział w głosowaniach: 271/313

Ostatnie posiedzenia