Profil Radnego

Radni Image
Radziej Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 30/38
Udział w głosowaniach: 333/404

Ostatnie posiedzenia