Profil Radnego

Radni Image
Radziej Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 27/35
Udział w głosowaniach: 290/361

Ostatnie posiedzenia