Profil Radnego

Radni Image
Radziej Sylwia
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/47
Udział w głosowaniach: 425/556

Ostatnie posiedzenia