Profil Radnego

Radni Image
Ogrodniczuk Zbigniew
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 28/35
Udział w głosowaniach: 317/361

Ostatnie posiedzenia