Profil Radnego

Radni Image
Ogrodniczuk Zbigniew
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 44/52
Udział w głosowaniach: 544/634

Ostatnie posiedzenia