Profil Radnego

Radni Image
Ogrodniczuk Zbigniew
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 37/44
Udział w głosowaniach: 448/492

Ostatnie posiedzenia