Profil Radnego

Radni Image
Ogrodniczuk Zbigniew
Radny

Statystyki

Obecność na posiedzeniach: 31/38
Udział w głosowaniach: 360/404

Ostatnie posiedzenia